Boston Terrier Valpar Väntas V.13

 Horacy Face To Face (Frank), Patella & ögon ua.Tidig katarakt; DNA-testad anlagsbärare (B) Iris Empire Of Legends, patella och ögon ua, Tidig katarakt; DNA-testad fri (A)